Kuruluşların

Süper Kahramanı

Halkla İlişkiler disiplinini icra eden İletişim Danışmanı, kurum ve kuruluşlar için gözlüğünü atıp, havalı kostümü ile kurtarıcı bir süper kahramana dönüşemese de; başta kriz süreçlerinde olmak üzere tüm faaliyetleri esnasında kuruluşlara dair itibar ve algıları yöneterek  hayati derecede öneme sahip işlere imza atmaktadır.

Algıların gerçeklerin önüne geçtiği günümüz dünyasında, Deklare PR uzmanlığı ve multidisipliner ekibi ile kurum ve kuruluşlara ihtiyaç duyduğu itibarı kazandırmak adına profesyonel ve planlı bir çaba sergileyerek koruma kalkanı oluşturmayı hedefliyor. 

Pazarlama İletişimi ve İtibar Yönetimi alanlarında, İletişim Danışmanı Selman Sertkaya ve Marka Mimarı Rüveyda Sertkaya öncülüğünde faaliyetlerine devam eden Deklare PR; başta Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye illeri olmak üzere, yurt içinden ve yurtdışından pek çok kuruluşa kapsayıcı çözümler sunuyor.

Kurumsal İletişim ve PR Danışmanlığı
Markalaşma
Bütünleşik Pazarlama İletişimi
Kültür İnşaası

Hakkımızda

0 +
HABER ÇALIŞMASI
0 +
ETKİNLİK
0 +
SOSYAL SORUMLULUK
0 +
SPONSORLUK
İtibar ve Algı Yönetimi

Kurum ve Kuruluşların verdiği mesajların dış dünyada yorumlanmasına Algı denir. Algıların kurum lehine dönüştürülmesi ve yönetilmesi süreçleri ise İtibar Yönetimi‘dir. Kuruluşlar için medyada daha fazla olumlu yer edinme gibi PR argümanlarının asıl amacı, kuruluşa dair saygınlığın kazanılmasını ve yönetilmesini sağlamaktır. Deklare PR, İletişim Danışmanlığını üstlendiği kurum ve kuruluşlara vereceği uzun soluklu hizmetler öncesinde belirli analiz ve tespitlerden elde ettiği veriler doğrultusunda Stratejik İletişim Planı oluşturmaktadır. 

Kültür İnşaası
Pazarlama, İş Geliştirme ve Marka Yönetimi

Deklare PR, Multidisipliner ekibi ile Pazarlama İletişimi alanında yapılacak çalışmaları, “Bütünleşik Pazarlama İletişimi” seviyesinde ele alarak stratejik çalışmalar gerçekleştirmektedir. Marka Yönetimi sürecinde bilinirlik – bulunurluk dengesine hizmet eder. 4P’den oluşan Pazarlama Karması içerinde yer alan; Ürün, Fiyat, Dağıtım ve Tutundurma gibi ana faaliyet alanlarının her birini B2B, B2C gibi iş kolları özelinde ayrı ayrı ele alıp, bir strateji dahilinde Markaözü‘nü belirler. Hedef kitlenin zihin payına etki eden görsel ve sözel iletişim tasarımını, gelişigüzel değil Markaözü‘ne göre gerçekleştirir. 

Medya İlişkileri Planlaması

Medya ile iyi ilişkilere sahip olmak her daim oldukça önemlidir. Şüphesiz kriz anlarında kurum ve kuruluşlar için “Savunucular” arasında yer alan medya mensuplarının olması hayati derecede önemlidir. Deklare PR, ulusal basın temsilcileriyle; Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kahramanmaraş illeri başta olmak üzere Anadolu’nun sesi olan yerel basın ve bölgesel medya mensupları ile sahip olduğu ikili ilişkiler sayesinde hizmet verdiği kuruluşlara önemli bir avantaj sağlamaktadır. İyi günde, kötü günde medya ile iyi ilişkiler Deklare PR ile her zaman yanınızda.

Sosyal Medya Yönetimi

Yeni medya olarak adlandırılan sosyal mecraların etkisi ile bireyin söylem ve eylem etki gücü, insanlık tarihinin belki de en yüksek düzeyine ulaştı. Influencer‘lar sosyal mecralarda topluma etki eden kanaat önderlerine dönüştü. Son yıllarda artık Televizyon, Radyo, Gazete gibi mecralarla birlikte internet medyası ve sosyal medya da ana mecralar arasında yerini aldı. bu dönüşümün de etkisi ile Geleneksel PR çalışmalarının Stratejik PR‘a evrildiği günümüzde, kuruluşların ihtiyaç duyduğu kamuoyu desteğini hızlı, dual ve güvenli bir biçimde sağlayıcı sosyal medya yönetim hizmeti Deklare PR tarafından sunulmaktadır. 

Kriz İletişim Planı

Krizler dönüm noktasını ifade eder, işler o noktadan sonra daha iyiye de gidebilir, daha kötüye de. Krizler her kuruluş için yaşanılabilir bir durumdur ve krize hazır olan kuruluşlar, süreçten güçlenerek çıkarlar. Deklare PR, olası krizlerden önce hazırladığı Kriz İletişim Planı ile kurumların en az hasarla süreci atlatmasına yardımcı olur. Hizmet verdiği kuruluşların Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşları ile ilişkilerin yönetimi, Lobicilik faaliyetleri gibi süreçlerine de etki eden Deklare PR, Dördüncü Kuvvet olarak adlandırılan Medya Kuruluşları ile oluşturduğu gündemler sayesinde Regülasyonların şekillendirilmesine yönelik özel çalışmalar yürütür. 

Kurum İçi İletişim Planlaması

Kurum ve Kuruluşların verimliliğini önemli ölçüde etkileyen kavramların başında Kurum İçi İletişim gelmektedir. Kurumların çalışanları için kullanılan İç Müşteri tabiri, günümüzde en çok önem verilen kavramlar arasında yer almaktadır. İç Müşteri ne kadar memnun ise Dış Müşteri o kadar memnun olacaktır düsturuyla hareket eden Deklare PR, Kurum İçi İletişim süreçlerinin yönetimi için İnsan Kaynakları departmanları ile etkin planlama süreçlerini yönetir ve iç iletişim planı oluşturur. Bu sayede kurum, uzmanlığı ile öne çıkan, yetişmiş ve nitelikli personel adayları tarafından tercih edilirken, mevcut çalışanlar nezdinde ise aidiyet duygusu geliştirilir. 

Sosyal Sorumluluk Planlaması

Günümüzde marka değerlerini belirleyen kavramlar artık kârlılık ve cirosal büyülüklerle sınırlı değil. İnsana ve çevreye duyarlı kuruluşlar, kamuoyu ile bir bağ kurabilen ve tercih edilen kuruluşlar haline geldi. Sosyal sorumluluk faaliyetleri, kurum ve kuruluşların iletişim süreçlerinin tamamına olumlu etki bırakan eylemlerdir. Deklare PR, hizmet verdiği kuruluşların sosyal sorumluluk projelerini planlamada ve yönetmede etkin destek sağlamaktadır.

Etkinlik ve Sponsorluk Yönetimi

Kurumsal Etkinlik ve Sponsorluklar kurum ve kuruluşların PR gücüne etki eden argümanlar olarak öne çıkmaktadır. Deklare PR hizmet verdiği kuruluşların sektörü, hedef kitlesi, mevcut kurumsal imajı gibi kriterleri dikkate alarak Etkinlik ve Sponsorluk planlamasını yapar. Yapılan planlama doğrultusunda bir orkestra şefi titizliğinde süreci yönetir ve icrasını gerçekleştirir.

Kurumsal Yayıncılık

Kurum ve Kuruluşların kamuoyu ile etkin iletişim araçları olan kurumsal bülten ve yayınlarına, iç iletişim yayınlarına editoryal destek sağlandığı gibi, anahtar teslim anlayışıyla yayınların çıkarılması da Deklare PR’ın en etkin olduğu alanlar arasında yer almaktadır. Kuruluşların web sitelerinin arama motorlarında bulunurluğuna etki eden SEO çalışmalarına uyumlu özel içerikler de Deklare PR tarafından üretilmektedir.

KURUMSAL YAYINLAR

Kurumlara dair bülten ve dergiler, basılı ve online iç iletişim yayınları, eski sayıların bir arada toparlandığı ve editoryal süzgeçten geçirildiği Almanak çalışmaları yapılmaktadır.

 
 
 

BASIN YANSIMALARI

KURUMSAL ORGANİZASYONLAR

Rüveyda Sertkaya

Selman Sertkaya

Onur Ünlü

Kurtuluş Kılınç

Nurettin KONUKKUŞ

Esra ÇETİN

REFERANSLARIMIZ

TELEFON :

+90 505 715 25 57

E-POSTA

bilgi@deklarepr.com

ADRES :

Güzelyalı Mh. Anadolu Lisesi Cd. No:34-1 Yıldız Apt. K:2 D:4 P.K: 01170 Çukurova/ADANA