Yerel Medyanın Yapısı, Yönetimi, Önemi, Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri

Medya kavramı kitle iletişim araçlarının anlam bakımından tümünü kapsamasına rağmen günümüzde insanlar arasında medya denildiğinde akla ilk gelen Ulusal bazda yayın yapan medya kuruluşları gelir. Ancak yerel medya kavramı, medyayı bir bütün olarak düşündüğümüzde, yapı taşı niteliğindedir.

Sosyal olgusu, ulusal medyadan daha yüksek olması gereken yerel medya, Türkiye’de hak ettiği yere bir türlü ulaşamamaktadır. Yurtdışında yerel medya ile Türkiye’de yerel medya kavramları arasındaki farklar çok yüksektir. Yurtdışında yerel medyaya bakış açısı neden bu kadar iyi iken, ülkemizde yerel medya böylesi atıl vaziyettedir, anlaşılması zor bir husus.

İşte bu sorunların tespiti ve çözümü için önerileri içeren, ulusal medya ve yerel medya temsilcileri ile yapılan söyleşilerle beslenen bu çalışma, sorunların aşılmasında, farklı görüşlerin dile getirilerek, her açıdan empati oluşturma gayretiyle, sorunları belirleme ve çözüm yolları üretmeyi hedeflemiştir. Tüm bunlardan hareketle, beni hedefime ulaştırmak adına yönlendiren, rehavete düşmekten kurtaran çok saygıdeğer danışmanım Doç. Dr. Azmi YALÇIN hocama öncelikle teşekkür ederim. Sürekli olarak bana yardımlarını kesmeyen ve bunu olumsuz söylemler etmeyerek daha da güzelleştiren saygıdeğer dostum Emrah KEYHIDIR’a teşekkürü bir borç bilirim. Uzun süreli eğitim hayatım boyunca, kendilerini aksatsam da beni hoş gören aileme teşekkür ederim. ADANA DOSTELLER YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE, çalışmamdaki katkıları için çok teşekkür ederim. Bu çalışmada emeği olan tüm medya temsilcisi arkadaşlarımızın içten yorumları için çok çok teşekkür ederim. Emeği geçen herkese teşekkürü bir borç bilirim. Bu çalışma, gönüllük ile medya sektöründe çalışan tüm isimsiz kahramanlara ithaf olunur…

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Selman SERTKAYA

1984 yılında Adana’da dünyaya gelen Selman Sertkaya, yükseköğretim yıllarına kadar olan eğitim sürecini Adana’da tamamladı. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun olan Sertkaya’nın, 2009 yılında Çukurova Üniversitesi İşletme MBA’den mezuniyeti de bulunmaktadır.