Yerel Medyanın Yapısı, Yönetimi, Önemi, Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri

Medya kavramı kitle iletişim araçlarının anlam bakımından tümünü kapsamasına rağmen günümüzde insanlar arasında medya denildiğinde akla ilk gelen Ulusal bazda yayın yapan medya kuruluşları gelir. Ancak yerel medya kavramı, medyayı bir bütün olarak düşündüğümüzde, yapı taşı niteliğindedir. Sosyal olgusu, ulusal medyadan daha yüksek olması gereken yerel medya, Türkiye’de hak ettiği yere bir türlü ulaşamamaktadır. Yurtdışında […]

Yoksullukla Mücadelede Gıda Bankacılığının Yeri ve Önemi

Yoksulluk, toplumun genel katmanının sahip olduğu imkânlara belli ölçeklerde sahip olamamayı ve bu imkânlardan faydalanamamayı ifade eder. Başka bir ifadeyle yoksulluk, insanın temel ihtiyaçlara erişimdeki kısıtlılığından kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda yoksulluk kavramındaki en önemli fasılalardan biri de, gıdaya erişim zorluğudur. Açlık sınırı olarak da tanımlanan gıdaya erişim zorluğunu gidermek, gıda bankalarının başlıca görevidir. İsrafın had safhaya […]